Terma dan syarat

Terma dan syarat

Selamat datang ke TryourTech!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan laman web TryourTech, yang terletak di https://tryourtech.com/.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan TryourTech jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan pada halaman ini. Terma dan Syarat kami telah diwujudkan dengan bantuan Generator Syarat dan Ketentuan dan Penjana Terma & Syarat Percuma.

Istilah berikut digunakan untuk Terma dan Syarat ini, Kenyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang log masuk laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Kami”, “Kami”, “Kami” dan “Kami” merujuk kepada Syarikat kami. “Pihak”, “Pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan tersurat memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, permodalan dan / atau dia atau mereka, diambil sebagai ditukar dan oleh itu merujuk kepada sama.

Kuki

Kami menggunakan kuki. Dengan mengakses TryourTech, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dengan persetujuan dengan Dasar Privasi TryourTech.

Laman web yang paling interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mengambil butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu memudahkan orang yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan sekutu / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, TryourTech dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di TryourTech. Semua hak harta intelek dikhaskan. Anda boleh mengaksesnya dari TryourTech untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Menerbitkan semula bahan daripada TryourTech
Menjual, sewa atau bahan sub-lesen dari TryourTech
Buat semula, duplikat atau salin bahan dari TryourTech
Mengedarkan semula kandungan dari TryourTech

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh di sini.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar pendapat dan maklumat di beberapa laman web tertentu. TryourTech tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau mengkaji Komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat TryourTech, ejennya dan / atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, TryourTech tidak akan bertanggungjawab untuk Komen atau untuk apa-apa liabiliti, ganti rugi atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau mengalami akibat daripada apa-apa penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau penampilan Komen tentang ini laman web.

TryourTech berhak untuk memantau semua Komen dan untuk mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung atau menyebabkan Pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

Anda layak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
Komen tersebut tidak menyerang mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta hak cipta, paten atau tanda niaga mana-mana pihak ketiga;
Komen-kiriman itu tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyakitkan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
Komen ini tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau aktiviti komersil atau kini atau kegiatan yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan Lisensi tidak eksklusif TryourTech untuk menggunakan, mengeluarkan, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan dan mengedit mana-mana Komen anda dalam mana-mana dan semua borang, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Pertubuhan berikut boleh dihubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terdahulu:

Agensi-agensi kerajaan;
Enjin carian;
Organisasi berita;
Pengedar direktori dalam talian boleh dihubungkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka menghubungkan ke Laman web perniagaan lain yang tersenarai; dan
Kebiasaan Perniagaan Beriktiraf luas kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang tidak boleh dihubungkan ke laman web kami.

Organisasi ini boleh dihubungkan ke laman utama kami, kepada penerbitan atau maklumat Laman Web yang lain selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang terkenal;
laman komuniti dot.com;
persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
pengedar direktori dalam talian;
portal internet;
perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan tidak akan membuat kita kelihatan tidak baik untuk diri kita sendiri atau perniagaan kami yang diakreditasi; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) faedah kepada kami dari keterlihatan hiperpaian yang tidak menggantikan ketiadaan TryourTech; dan (d) pautan dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh dihubungkan ke halaman rumah kami selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa yang menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Jika anda adalah salah satu daripada organisasi yang disenaraikan di perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memberitahu kami dengan menghantar e-mel kepada TryourTech. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin berhubung dengan Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk jawapan.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
Dengan menggunakan pengesan sumber seragam yang dikaitkan dengan